công trình & dự án

Với ưu thế tuyệt đối về chất lượng so với các sản phẩm Sàn gỗ Công nghiệp trên thị trường, Sàn gỗ Cao cấp KONIGIN luôn là lựa chọn hàng đầu của các các nhà thầu, chủ đầu tư,… của các dự án lớn trên gặp mọi miền đất nước.